Nguyen Binh AN

2024-05-24

PERSONAL PROFILEDr. Nguyen Binh An is a prolific scholar and legal expert with a focus on labor law, corporate...

Nguyen Tan Huynh

2024-05-15

PERSONAL PROFILEFull name in native language: Huynh Tan NguyenGender: MaleDate of birth: October 29th, 1985Place of birth: Quang Nam...

Hành trình sau khi tốt nghiệp: đi làm hay tiếp tục con đường học thuật?

2024-05-03

Preparing for your postgraduate journey: Enter the workforce or continue your academic path? Thời gian: 8:00 –11:00 Thứ Bảy...

Thành Phong Group, Vạn Xuân Group và Viện Nhịp Cầu Tri Thức cùng hợp tác trong y học cổ truyền

2024-04-24

Nhân dịp kỷ niệm ngày 7 tháng 4 – Ngày sức khoẻ thế giới với mục tiêu mọi người...

Xây dựng giải pháp sức khỏe xanh và bền vững từ y học cổ truyền

2024-04-10

Sự hợp tác này nhằm hướng đến mục tiêu là cộng đồng được tiếp cận các dịch vụ chăm...

2022 AASB RESEARCH FORUM & STUDY TOUR MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA 2-12 December 2022

2022-09-25

2022 AASB RESEARCH FORUM & STUDY TOUR MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA 2-12 December 2022ASSB Research Forum là diễn đàn nghiên...

Khách mời hôm nay: Nguyễn Mạnh Hoài Vũ, giải Nhất cuộc thi hùng biện nghiên cứu khoa học toàn cầu

2022-08-04

Cuộc thi hùng biện Nghiên cứu khoa học toàn cầu dành cho các nhà nghiên cứu khoa học trẻ,...

  • 1
  • 2