Giá trị cốt lõi

– Kết nối và mời các nhà khoa học quốc tế ở các quốc gia khác nhau tới chia sẻ kinh nghiệm, lĩnh vực nghiên cứu.
– Kết nối và mời các nhà khoa học là người Việt Nam đã và đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở các quốc gia trên thế giới tới chia sẻ kinh nghiệm, lĩnh vực nghiên cứu.
– Kết nối giúp các trường đại học trong nước có nhu cầu mời chuyên gia, giảng viên tới chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu (nếu các trường có nhu cầu và liên hệ với chúng tôi).
– Triển khai các hoạt động kết nối tư vấn, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam đang ở ngoài nước và trong nước.
– Vận động các nguồn lực tài trợ từ cơ quan tổ chức và các cá nhân có lòng hảo tâm để triển khai các hoạt động thiện nguyện cho trẻ em nghèo, mồ côi, xây dựng, cải tạo trường học ở các khu vực khó khăn của Việt Nam.
– Tổ chức các buổi webinar vào tối thứ 7 hàng tuần miền phí cho cộng đồng
– Kết nối các Mentors đang làm việc ở trong và ngoài nước để huấn luyện, cố vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ trong việc xuất bản các bài báo quốc tế.

Tầm nhìn

Trở thành Viện nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, tiêu chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh 

Đặt từng bạn trẻ Việt Nam đam mê nghiên cứu khoa học lên vai người khổng lồ để các bạn từ chưa biết gì về nghiên cứu khoa học sẽ trở thành người khổng lồ nếu các bạn có đủ đam mê và quyết tâm.