Home page

0
Webinars
0
Events

Nhịp cầu tri thức là ai?

Viện Nghiên cứu Kinh tế Cầu Tri thức (viết tắt là KBERI) là tổ chức khoa học công nghệ do Tiến sĩ Phan Thị Hồng Đức đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013, Nghị định số 08/2014/ Nghị định-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ,

0
Tình nguyện viên
0
Thành viên

Kết Nối – Chia Sẻ – Lan Toả 

Tầm nhìn 

Trở thành Viện nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, tiêu chuẩn quốc tế.

Sứ mạng 

Đặt từng bạn trẻ Việt Nam đam mê nghiên cứu khoa học lên vai người khổng lồ để các bạn từ chưa biết gì về nghiên cứu khoa học sẽ trở thành người khổng lồ nếu các bạn có đủ đam mê và quyết tâm.

Giá trị cốt lõi

Kết nối và mời các nhà khoa học quốc tế ở các quốc gia khác nhau tới chia sẻ kinh nghiệm, lĩnh vực nghiên cứu.

Kết nối giúp các trường đại học trong nước có nhu cầu mời chuyên gia, giảng viên tới chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu (nếu các trường có nhu cầu và liên hệ với chúng tôi).​

Triển khai các hoạt động kết nối tư vấn, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam trên toàn cầu.

Kết nối và mời các nhà khoa học là người Việt Nam đã và đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở các quốc gia trên thế giới tới chia sẻ kinh nghiệm, lĩnh vực nghiên cứu.​

Vận động các nguồn lực tài trợ từ cơ quan tổ chức và các cá nhân có lòng hảo tâm để triển khai các hoạt động thiện nguyện cho trẻ em nghèo, mồ côi, xây dựng, cải tạo trường học ở các khu vực khó khăn của Việt Nam.

Kết nối các Mentors đang làm việc ở trong và ngoài nước để huấn luyện, cố vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ trong việc xuất bản các bài báo quốc tế.

Đối tác