Blog Image
2024-05-03 0 Comments

Hành trình sau khi tốt nghiệp: đi làm hay tiếp tục con đường học thuật?

Preparing for your postgraduate journey: Enter the workforce or continue your academic path? Thời gian: 8:00 –11:00 Thứ Bảy...

Blog Image
2024-04-24 0 Comments

Thành Phong Group, Vạn Xuân Group và Viện Nhịp Cầu Tri Thức cùng hợp tác trong y học cổ truyền

Nhân dịp kỷ niệm ngày 7 tháng 4 – Ngày sức khoẻ thế giới với mục tiêu mọi người...

Blog Image
2024-04-10 0 Comments

Xây dựng giải pháp sức khỏe xanh và bền vững từ y học cổ truyền

Sự hợp tác này nhằm hướng đến mục tiêu là cộng đồng được tiếp cận các dịch vụ chăm...

Blog Image
2024-04-10 0 Comments