Trần Hùng Thiện

Trần Hùng Thiện

Email: thien.tran@gcomm.com.vn

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/thientran/?originalSubdomain=au 

Profile https://drive.google.com/file/d/1TWotH6UrQ0B6bKS7qJUyeSd91b84Ioc3/view?usp=sharing

Sau 8 năm làm việc tại Nielsen, Hùng Thiện là một chuyên gia nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp quốc tế hoạt động tại Vietnam như Unilever, Pepsi, Colgate, BAT, Samsung, Grab, Akzo Nobel; và các doanh nghiệp Việt như Nutifood, Vinamilk, Masan. 

Rời Nielsen với vị trí Phó Tổng Giám Đốc, Hùng Thiện sáng lập công ty tư vấn & nghiên cứu GCOMM vào năm 2011. Sau hơn 10 năm thành lập, GCOMM thành công với các dự án đưa ra giải pháp nghiên cứu đa dạng trong các lĩnh vực FMCG, Thời trang, Viễn thông, Ngân hàng, Thương mại điện tử & Công nghệ, Giáo dục, Bất động sản.

Hùng Thiện hiện đang là giảng viên tại VNUK, Crimson, Brands Vietnam, CBS v.v., chia sẻ kiến ​thức, kinh nghiệm sống, làm việc và tinh thần kinh doanh, giúp nhiều người hiểu rõ hơn về kinh doanh thực tiễn, hỗ trợ họ xác định mục tiêu hoặc phát triển sự nghiệp. Hùng Thiện thường xuyên là diễn giả cho các hội thảo lớn trong nước và cho các đối tác.

Hùng Thiện cũng tham gia rất nhiều vào dự án thiện nguyện. Anh đồng sáng lập Fight For Dreams Vietnam giúp học sinh trung học có hoàn cảnh khó khăn. Anh tổ chức các sự kiện gây quỹ cho tổ chức Hear Us Now hỗ trợ học sinh khuyết tật tiếp cận kiến thức và cơ hội nghề nghiệp. Hiện nay, Thiện đang phụ trách gây quỹ cho chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

———————

During eight years working for Nielsen after university graduation, Hung Thien became a research expert supporting international enterprises such as Unilever, Pepsi, Colgate, BAT, Samsung, Grab, Akzo Nobel; and Vietnamese companies including Nutifood, Vinamilk, Masan. 

Left the position of Nielsen’s Deputy General Director, Thien founded GCOMM Consulting & Research Company in 2011 with the mission to become a leader in the local market of consulting & researching. Thien has been leading GCOMM successfully for 10 years, providing solutions for numerous challenging projects in many industries of FMCG, Fashion, Telecommunications, Banking, Shopping, E-commerce & Technology, Education, and Real Estate.

Thien is now playing the role of a lecturer sharing knowledge and experiences, inspiring his entrepreneurial spirit for the youth. Thien gives talks in courses, private trainings and webinars to VNUK, Crimson, Brands Vietnam, CBS, helping many attendees to gain a better understanding about practical business knowledge in the academic environment, to determine their goals on career paths in further development and the current positions. Besides, Thien is also a regular speaker for major conferences for his partners.

Thien also participates in a lot of charity projects. He co-founded Fight For Dreams Vietnam aiming to provide educational opportunities to disadvantaged high school students. He also organizes fundraising events for the Hear Us Now organization to support students with disabilities to access the chances of education and jobs. Currently, Thien is in charge of raising funds for a local prestigious television show named “Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly” (There seem not breakups after war)

Experience 

Teaching and Training 

 • Lecturer – “Applied Market Research”– AIM Marketing & Communication School – from 2014 to present
 • May 2011 – Present: GCOMM Vietnam JSC – Founder and General Manager
 • Instructor – Brand Manager and Marketing Manager Courses – Vietnam MarCom Training Center – September 2009 to present
 • Instructor – Market Research Foundation – BMG Training Center – from Jan 2008 to present
 • March 2003-April 2011: ACNielsen Viet Nam– Associate Director: Product Leadership & Head of Operation
 • Lecturer – “What is Market Research” course – Ton Duc Thang University – October 2006 & Economics University – January 2007 & October 2007

Academic Researching 

 • VNUK Institute, Danang University | In-Practice Researcher
 • Advisor: Dr. Nguyen Thi My Huong
 • Project: Understand Parents’ route of choosing University for their children
 • Designed and built the communication system for students-to-be and their children
 • Evaluated VNUK performance across functions and built the sustainable tools to effectively recruit and retain students