Đỗ Duy Khiêm

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Công lập Osaka Nhật Bản

Đơn vị công tác: Đại học Shizuoka, Nhật Bản

Chuyên môn: Kỹ thuật bức xạ và lượng tử

Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay: Bảo vệ bức xạ, Dosimetry, Ceramic coating,  Fusion reactor materials