THÔNG BÁO NỘI BỘ VỀ VIỆC XÂY DỰNG NHÂN SỰ CHO VIỆN NHỊP CẦU TRI THỨC

TB01-KBERI-2024/04/12
VIỆN NHỊP CẦU TRI THỨC
Melbourne
Ngày 12 tháng 4 năm 2024


Kính gửi: Toàn thể Thành viên Viện Nhịp Cầu Tri Thức
(V/v: Thành lập các Hội Đồng Khoa Học cho Viện Nhịp Cầu Tri Thức)
Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động chuyên nghiệp của Viện Nhịp Cầu Tri Thức (NCTT). Theo định hướng phát triển lâu dài của Viện và lợi ích của khán giả NCTT.
Theo định hướng hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của thành viên Viện NCTT.
Theo đề nghị của các thành viên Viện NCTT.

THÔNG BÁO

Điều 1: Nay thành lập một Hội Đồng Tư Vấn Học Thuật (tên tiếng Anh Academic Advisory Board) và các Hội Đồng Khoa Học (tên tiếng Anh Scientific Committees).

Điều 2: Hội đồng Tư vấn Học thuật (Academic Advisory Board) là một nhóm các chuyên gia, giáo sư, và người có kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật được tạo ra để cung cấp lời khuyên và hỗ trợ cho một tổ chức học thuật, một trường đại học, hoặc một tổ chức giáo dục khác. Vai trò chính của đồng Tư vấn Học thuật là đưa ra các đề xuất, ý kiến, và hướng dẫn để cải thiện chất lượng giáo dục, nghiên cứu, và các hoạt động học thuật khác của Viện NCTT.

Điều 3: Hội đồng Khoa học (Scientific Committee) là một nhóm các chuyên gia hoặc các nhà nghiên cứu
trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học, hoặc các lĩnh vực khác tương tự. Công việc chính của Hội đồng Khoa học là đánh giá và quản lý chất lượng của các nghiên cứu khoa học, các dự án nghiên cứu, hoặc các hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ. Thành viên của Hội đồng Khoa học có thể tham gia vào việc lựa chọn các dự án nghiên cứu để hỗ trợ tài chính, đánh giá bài báo khoa học, hoặc thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau.

Điều 4: Hội đồng Tư vấn Học thuật (Academic Advisory Board) tập trung vào các mặt học thuật rộng hơn, bao gồm cả giáo dục và nghiên cứu. Hội đồng Tư vấn Học thuật có thể tham gia vào việc phát triển chương trình học, đề xuất chiến lược giáo dục, và hỗ trợ trong việc quyết định về các vấn đề chiến lược và học thuật của tổ chức.
Hội đồng Khoa học (Scientific Committee), thường tập trung chủ yếu vào việc đánh giá và quản lý chất lượng các nghiên cứu và dự án khoa học cụ thể.

Điều 5: Các thành viên của Hội đồng Tư vấn Học thuật (Academic Advisory Board) và Hội đồng Khoa học (Scientific Committee) sẽ được thành lập dựa trên chuyên môn chính (căn cứ theo hồ sơ khoa học – có đăng trên website của Viện). Các thành viên ban đầu trong Hội đồng Tư vấn Học thuật (Academic Advisory Board) và Hội đồng Khoa học (Scientific Committee) trong danh sách đính kèm. Danh sách các thành viên của Hội đồng Tư vấn Học thuật (Academic Advisory Board) và Hội đồng Khoa học (Scientific Committee) sẽ được đánh giá, sửa đổi, bổ sung hàng năm.

Điều 6: Hội đồng Khoa học (Scientific Committee) sẽ được điều hành và dẫn dắt bởi Chủ Nhiệm Hội đồng Khoa học (Chair of the Scientific Committee), thường là một chuyên gia hoặc nhà nghiên cứu có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực khoa học cụ thể mà Hội đồng Khoa học đang hoạt động. Vai trò của Chủ Nhiệm Hội đồng Khoa học là điều hành các hoạt động của Hội đồng Khoa học, đảm bảo quy trình đánh giá và quản lý chất lượng nghiên cứu được thực hiện một cách chuyên nghiệp và công bằng.
Vì mỗi Hội đồng Khoa học có cấu trúc và tổ chức khác nhau, Chủ Nhiệm Hội đồng Khoa học có thể được bổ nhiệm từ trong hoặc ngoài Hội đồng Khoa học, dựa trên nhu cầu và yêu cầu cụ thể của Viện NCTT hoặc tổ chức mà Hội đồng Khoa học đang phục vụ. Thông thường, Chủ Nhiệm Hội đồng Khoa học sẽ luân phiên cho tất cả các thành viên trong hội đồng ít nhất là trong vòng 6 tháng và tối đa là 2 năm.

Điều 7: Chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Học thuật (Chair of Academic Advisory Board) đóng vai trò lãnh đạo trong việc quản lý hoạt động của Hội đồng Tư vấn Học thuật, đảm bảo hoạt động của Viện NCTT diễn ra một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
Vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn Học thuật bao gồm:
Định hình chiến lược: Họ thúc đẩy việc định hình và phát triển chiến lược dài hạn cho Viện NCTT, đảm bảo rằng các hoạt động học thuật được phát triển theo hướng phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn của Viện.
Hỗ trợ đối với quyết định chiến lược: Hội đồng Tư vấn Học thuật cung cấp lời khuyên và hỗ trợ cho Viện Trưởng, Ban lãnh đạo hoặc Quản lý Cấp cao của Viện NCTT trong việc ra quyết định về các vấn đề chiến lược và học thuật quan trọng.
Giám sát chất lượng học thuật: Hội đồng Tư vấn Học thuật tham gia vào việc giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục và nghiên cứu của tổ chức, đảm bảo rằng các tiêu chuẩn học thuật cao được duy trì và phát triển.
Tạo mối liên kết và mạng lưới: Hội đồng Tư vấn Học thuật thúc đẩy việc tạo mối quan hệ và mạng lưới với các nhà học thuật, doanh nghiệp, và các tổ chức khác để tăng cường sự hợp tác và phát triển học thuật của tổ chức.

Điều 8: Các thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Khoa học (Scientific Committee), Hội đồng Tư vấn Học thuật (Academic Advisory Board) sẽ nhận được email mời tham gia Viện NCTT qua email từ Viện trưởng Viện NCTT. Các thành viên Hội đồng Khoa học (Scientific Committee), Hội đồng Tư vấn Học thuật (Academic Advisory Board) sẽ chấp nhận lời mời tham gia Viện NCTT của Viện Trưởng bằng cách gửi đính kèm Lý Lịch Khoa Học (Academic profile) và Tóm tắt Khoa học (Biography) mới nhất.

Điều 9: Lý lịch Khoa học và Tóm tắt Khoa học của Thành viên Hội đồng Khoa học sẽ được công bố chính thức trên website của Viện NCTT trong suốt thời gian thành viên tham gia hoạt động tại Viện NCTT.

FOUNDER AND PRESIDENT

Dr. DUC PHAN